03 studenoga, 2014

2. međunarodni sajam militarije u Zagrebu, 4. 10. 2014.

2. međunarodni sajam militarije u organizaciji Hrvatske udruge kolekcionara bajoneta "Trolist".

https://www.youtube.com/watch?v=Dbyu6dzJcVc&list=UU97l-Esr8k7AoFtlGcHebEw


5. kolekcionarski sajam u Varaždinu, u hotelu Turist, 25. 10. 2014.

5. kolekcionarski sajam u organizaciji Varaždinskog kluba kolekcionara i njegovoga predsjednika Srečka Sačića

http://youtu.be/dZ6m7q79Vpg 


27 kolovoza, 2014

Nove odore i oznake Pravosodne policije Republike Slovenije

Danas ponovno nešto iz našega susjedstva: 18. travnja 2014. godine objavljen je pravilnik o dopunama propisa o odorama i oznakama slovenske Pravosodne policije. Položajne oznake ("činovi") ostali su skoro jednaki dosadašnjim, ali su promijenjeni njihovi nazivi.


Izvor: Uradni list Republike Slovenije (www.uradni-list.si)

25 kolovoza, 2014

Počasno-zaštitna bojna u Varaždinu, 23. 8. 2014.https://www.youtube.com/watch?v=0Qzs100KWOE

24 kolovoza, 2014

Nove službene značke poreznih službenika

Pravilnikom donijetim 17. srpnja 2014. godine uvedene su nove službene značke za službenike Porezne uprave koji obavljaju poslove:
a) poreznog nadzora,
b) otkrivanja porezno-kaznenih djela,
c) naplate,
d) unutarnje kontrole,
e) unutarnjeg nadzora.
Nove su značke slične starima, uvedenima još 2002. godine, ali s drukčije raspoređenim tekstom (osim ako nije došlo do greške u izradi Pravilnika).


Izvor: Narodne novine

Nove odore i oznake carinskih službenika RH

U Narodnim novinama broj 82, od 9. srpnja 2014. godine, izašao je Pravilnik o odorama ovlaštenih carinskih službenika Carinske uprave Ministarstva financija. Njime se nakon više od 20 godina potpuno mijenjaju odore i znakovlje carinskih službenika Republike Hrvatske. Odore su "antracit" boje, a na naramenicama se trebaju nositi oznake zvanja (do sada su se na ovratnicima zimskoga sakoa nosile oznake dužnosti i stručne spreme), po uzoru na policiju. Uvedene su i brojne nove posebne oznake.
Ovdje donosimo oznake zvanja, a čitavi pravilnik pročitajte u Narodnim novinama.


Odore inspektora rada

Pravilnikom o službenim odorama inspektora rada od 2. svibnja 2014. godine za navedene su inspektore uvedene posebne odore plave boje. Doduše, nisu to baš odore u pravom smislu te riječi jer su uvedene samo zimska i ljetna jakna koje na leđima imaju natpis INSPEKTORAT RADA. Prema Pravilniku jakne imaju dva džepa na grudima i još dva sa strane, a jesu li zapravo i uvedene, ne znamo. Pravilnik predviđa i "cipele sa zaštitom gležnja" crne boje. Ispod jakni nosi se obična civilna odjeća.

Izvor: Narodne novine broj 59, 14. svibnja 2014.

01 lipnja, 2014

Značka čuvara prirode

U Narodnim novinama od 26. svibnja 2014. nalazimo ipak na jednu posve novu i drukčiju značku - onu čuvara prirode koji vrše službu u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske. 


Izvor: Narodne novine